19-11-2006

Dagelijks Bestuur

Jenny Lambrechts, voorzitster.
Veel salsa vanaf ongeveer 1995 met haar dochter Ellen.
Marion del Prado uit Eindhoven, secretaris.
o.a. bekend van SalsaRadio Carrousel.
Lloyd Muyden, penningmeester.
Niet veel met salsa, wel veel met centjes
01-06-2010

Salsa Merit Awards


Over Ons

06-04-2007

Salsafestijn 16 oktober 2004

We kunnen terugkijken op een gezellige middag en avond. Aan de workshops is niet in groten getale, maar wel met enorm enthousiasme deelgenomen. Wie deze kans voorbij heeft laten gaan, mag spijt hebben...

De feestavond was erg gezellig. De ruedaworkshop leverde een flinke kring op, de presentaties waren een lust voor het oog en de dansvloer is de hele avond goed bezet geweest. Hieronder een kleine indruk van de avond. Al deze foto's en nog meer zijn overigens te bekijken en na te bestellen op www.lago-latino.nl

Wat er gebeurde...

... op de dansvloer...

Rueda workshop - DansenDansen - en natuurlijk ook... dansen!

... op het podium...

Grupo Matti?z - Que? Rico


Salsa Ti?pica - ˇFuego! Salsa Power


... er omheen...

DJ El Caliente - DJ Andy


Excento - Film-it
06-05-2007

OVER ONS

Over Ons

De bestuursleden van SSCB hebben een aantal zaken gemeen: ze hebben geen binding met dansscholen en geen commercie?le belangen, ze zijn enthousiast en initiatiefrijk en natuurlijk zijn ze gek van salsa!

29-05-2011

De commissies

SSCB bestaat, naast het Dagelijks Bestuur, uit een Bestuurs-adviescommisie, gevormd door o.a. Roger Herklots en Esmaralda Huijbregts. Daarnaast zijn er verschillende commissies actief.

Commissie SalsaFriends

Bestaande uit Sylvia Kessels en Astrid Joosten. Astrid en Sylvia organiseren 2x per jaar een SalsaFriends feest, meestal in Bosvreugd in Tilburg. Deze feesten brengen gevarieerde 'salsa' muziek en soms ook live bands. Ze zijn bestemd voor de 'niet stijl gebonden' dansers en hebben meestal een thema.

Iedereen is welkom. Opbrengsten zijn voor een volgend feest. Ze worden door SCB gesteund omdat ze niet-commercie?le belangen nastreven.